Theilgaard Mortensen

TM Tand

TM Tand er IT-løsningen fra TM Care A/S, der håndterer journalføring og alle patientrettede administrative opgaver i Den Kommunale Tandpleje. TM Tand er markedsførende indenfor Den Kommunale Tandpleje.

Sundhedsstyrelsens G-EPJ standard  danner grundlaget for den teknologiske udformning af TM som dermed benytter standardiseret kodning af observationer og behandlinger i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens SKS-koder.

TM Sund

TM Sund er et elektronisk journalsystem specifikt udarbejdet til brug i den kommunale sundhedspleje i Danmark. Den elektroniske børnejournal er udarbejdet efter Grundstrukturerne for elektroniske patientjournaler (G-Epj), som er Sundhedsstyrelsens standard til alle elektroniske patientjournaler.

Ved at benytte den samme grundstruktur som anbefales af Sundhedsstyrelsen, er der størst sandsynlighed for, at systemet også i fremtiden vil kunne kommunikere med andre elektroniske patientsystemer.

IT-løsningerne fra TM Care samler alle trådene når der indsamles data i forbindelse med fx de lovpligtige hjemmebesøg hos småbørnsfamilier.

Support

Kontakt til TM Care support

TM Energy

TM Energy er skræddersyede løsninger til automatisk indsamling, beregning og rapportering af energi og miljø data. Rapporteringen foregår automatisk til ledelse, miljøledelse, produktion mv. Løsningen håndterer også fakturering af energiforbrug og miljøbelastning ved integration til økonomisystem.